رد کردن لینک ها

از دست رفتن رطوبت پوست و خشـکی، اولین و اصلیترین عامل پیری وایجاد چروک درپوسـت اســت .لایه ی هیدرولیپیدیک به عنوان لایه ی محافظ پوست، مسـئولیت حفظ رطوبت پوست را بر عهده دارد. کاهش مقدارآب دراین لایه باعث افتادگـی وچـروک پوست میشود.آبرسانی وحفظ رطوبت لایه هیدرولیپیدیک برای مدت طولانی، بدون نیاز به تمدید مداوم، یکی از شاخصـهای مهم محصـــــــولات آبرسان ممتاز است .برای رسیدن به این مهم، پژوهشـــگران شرکت فاربن طی سالها تحقیق و مطالعه تلاش کردند تا محصــولی را فرموله نمایند که ضمن جذب سریع و عدم ایجاد حس چربی و ســـنگینی بر روی پوســـت، بتواند از طریق آبرســـانی عمیق بافت پوســــت و حفظ رطوبت آن برای مدت طولانی،از خشکی و دهیدراته شدن آن جلوگیری نماید. استفاده از آبرســان عمیق پوســت با ماندگاری بالا در ایران که دارای آب و هوای خشک ونیمه خشک درتمامی فصول سال میباشد از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت چرا که کمبود رطوبت پوسـت اصـلیترین عامل چروک و افتادگی پوست ساکنان این منطقه میباشد. کرمهای آبرســان فاربن در دو نوع مختلف و برای پوســتهای متفاوت فرموله شده اند.

آبرسانهای فاربن در ۲ نوع مختلف و برای پوستهای متنوع تولید می شوند:

آبرسان حاوی روغن جوانه گندم

🔸مناسب پوستهای معمولی

 آبرسان حاوی روغن آرگان:

🔸مناسب پوستهای خشک

کرم آبرسان صورت حاوی روغن آرگان

کرم آبرسان صورت حاوی روغن آرگان

کرم آبرسان صورت حاوی عصاره جوانه گندم

کرم آبرسان صورت حاوی عصاره جوانه گندم

بازگشت به بالای صفحه