رد کردن لینک ها

شامپوها

موهای مختلف دارای ویژگیهای متنوعی هستند و در نتیجه برای شستشوی آنها می بایست از شامپو متناسب با ویژگیهای آنها استفاده نمود. با توجه به این مهم متخصصان فاربن شامپوهای مختلف برای موهای مختلف را متناسب با ویژگیهای آنها و نیز موهای ایرانیان فرموله و به بازار عرضه نموده اند.

شامپو مخصوص موهای چرب

شامپو مخصوص موهای چرب

شامپو مخصوص موهای رنگ شده

شامپو مخصوص موهای رنگ شده

شامو مخصوص موهای خشک

شامو مخصوص موهای خشک

شامپو مخصوص موهای آسیب دیده

شامپو مخصوص موهای آسیب دیده

شامپو مخصوص موهای معمولی

شامپو مخصوص موهای معمولی

بازگشت به بالای صفحه