شامپو ها

موهای مختلف دارای ویژگیهای متنوعی هستند و در نتیجه برای شستشوی آنها می بایست از شامپو متناسب با ویژگیهای آنها استفاده نمود. با توجه به این مهم متخصصان فاربن شامپوهای مختلف برای موهای مختلف را متناسب با ویژگیهای آنها و نیز موهای ایرانیان فرموله و به بازار عرضه نموده اند.

شامپو مخصوص موهای معمولی

بیشتر بدانید

شامپو مخصوص موهای چرب

بیشتر بدانید

شامپو مخصوص موهای رنگ شده

بیشتر بدانید

شامپو مخصوص موهای آسیب دیده

بیشتر بدانید

شامو مخصوص موهای خشک

بیشتر بدانید

X