رد کردن لینک ها

شامپو رنگ خاکستری تیره

🔸پوشش کامل موهاي سفيد در10دقیقه

🔸ماندگاري ودوام بالا

🔸فاقدآمونياک

🔸عدم ايجادخشکي وآسيب درمو

🔸حاوي نرم کننده

🔸حجم500ميل

🔸مطابق با FDA امریکا

بازگشت به بالای صفحه