رد کردن لینک ها

شامپو رنگ خاکستری تیره

🔸پوشش کامل موهاي سفيد در10دقیقه
🔸ماندگاري ودوام بالا
🔸فاقدآمونياک
🔸عدم ايجادخشکي وآسيب درمو
🔸حاوي نرم کننده
🔸حجم500ميل
🔸مطابق با FDA امریکا

بازگشت به بالای صفحه