رد کردن لینک ها

مزیت های ژل بتا

🔸رفع سوختگی و قرمزی پوست ناشی از عوارض اصالح/ اپیلاسیون
🔸جلوگیری از ایجاد جوش و آکنه پس از اصالح/ اپیلاسیون
🔸جلوگیری از خارش و التهابات پوستی
🔸جلوگیری از رشد زیرپوستی مو پس از اپیلاسیون
🔸جلوگیری از برگشت مجدد مو به بافت پوست پس از اپیلاسیون
🔸مناسب پوستهای چرب، ناحیه زیر بغل و کشاله ران
🔸آبرسان عمیق بافت پوست
🔸فاقد چربی

بازگشت به بالای صفحه