کرم بتا بعد اصلاح و اپیلاسیون فاربن سری Moisture Rich

🔸رفع سوختگی و قرمزی پوست ناشی از عوارض اصلاح/ اپیلاسیون

🔸جلوگیری از ایجاد جوش و آکنه و پس از اصلاح/ اپیلاسیون

🔸جلوگیری از خارش و التهابات پوستی

🔸جلوگیری از رشد زیرپوستی مو پس از اپیلاسیون

🔸جلوگیری از برگشت مجدد مو به بافت پوست پس از اپیلاسیون

🔸آبرسان عمیق بافت پوست

🔸مناسب پوست صورت و بدن

X