گرافیست

نتیجه انجام این تحقیقات منجر به تولیـد و عرضـه محصـولات حرفــه ای با شعــار «به رنگ زیبایی» در چهار گروه انواع رنگ مو، انواع بی رنگ کننده های تخصصی مو، شامپوهای تخصصی حصولات با کیفیت برتر و جهانی را در اختیار فعالان حوزه زیبایی قرار دهد.